Scoala Primara KINDERSTAR

COPYRIGHT © 2015 SCOALA KINDERSTAR | INFO@SCOALAKINDERSTAR.RO | DESIGN BY Catalyn_21

Conținuturile programelor școlare pe baza cărora se planifică activitatea din Școala Primara KINDERSTAR sunt avizate de Ministerul Educației Naționale și sunt abordate într-o manieră modernă, prin tehnici de predare creative, inovatoare, interactive, centrate pe elev, cu ajutorul unor materiale şi mijloace didactice la standarde internaționale.

 SCOALA PRIMARA KINDERSTAR își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile din Curriculumul Național (programa romănească ).

 Folosind manuale și instrumente de predare avizate, metode de evaluare a elevilor recunoscute, elevii noștri fac parte din sistemul românesc de învățământ și pot urma studiile în orice instituție de învățământ acreditată țn Romania.

 ȘCOALA PRIMARĂ KINDERSTAR aplică curricumul extins –numărul maxim de ore din planul cadru de învățământ la disciplinele de bază: limba română si matematică, cât și la alte discipline care se dovedesc a fi de interes pentru copii.

Aplicam programa românească prin metode eficiente de predare-învăţare-evaluare, utilizând un diversificat material didactic, și folosind:

Abordare transdisciplinară

Interdisciplinaritate și pluridisciplinaritate

Învăţarea centrată pe elev

Învăţare prin experienţe

Această abordare oferă elevilor SCOLII PRIMARE KINDERSTAR oportunitatea de a asimila mai uşor materia, învăţând cu plăcere și interes.


Oferte Educationale:

OFERTA EDUCATIONALA KINDERSTAR NIVEL PRIMAR 2021-2022

CLASA PREGĂTITOARE

Program scurt (de bază): 8.00 - 12.00 Tarif: 14.000 lei/an

Discipline Număr de ore
Limba și literatura română 5
Limba engleză 1
Matematica 4
Educație pentru societate 1
Educație fizica 2
Muzică și mișcare 2
Arte vizuale și ab. practice 2
Dezvoltare personală 2
Opțional (English is FUN) 1
TOTAL 20

Program lung: 8.00 - 16.00 Tarif: 16.000 lei/an

Program prelungit: 8.00 - 18.00 Tarif: 20.000 lei/an

CLASELE I – IV

Program scurt (de bază): 8.00 - 12.00 Tarif: 14.000 lei/an

Nr.Crt Discipline Cl. I Cl. a II-a Cl. a III-a Cl. a IV-a
1 Limba și literatura română 7 6 5 5
2 Limba engleză 1 1 2 2
3 Matematica 4 5 4 4
4 Științe ale naturii - - 1 1
5 Educație pentru societate 1 1 1 1
6 Educație civică - - 1 1
7 Istorie - - - 1
8 Geografie - - - 1
9 Educație fizica 2 2 2 2
10 Joc și mișcare - - 1 1
11 Muzică și mișcare 2 2 1 1
12 Arte vizuale și abilități practice 2 2 2 1
13 Dezvoltare personală 1 1 - -
14 Opțional 1 1 1 1
15 TOTAL 21 21 21 22

În taxă nu sunt incluse auxiliarele necesare la clasă. De asemenea nu sunt incluse în taxa testările elevilor la concursuri, excursiile și caietele suplimentare, de lucru la clasă. Toate acestea sunt incluse în taxa unică ce se va comunica la începutul anului școlar 01-15 septembrie 2021.