Scoala Primara KINDERSTAR

COPYRIGHT © 2023 SCOALA KINDERSTAR | INFO@SCOALAKINDERSTAR.RO

Conținuturile programelor școlare pe baza cărora se planifică activitatea din Școala Primara KINDERSTAR sunt avizate de Ministerul Educației Naționale și sunt abordate într-o manieră modernă, prin tehnici de predare creative, inovatoare, interactive, centrate pe elev, cu ajutorul unor materiale şi mijloace didactice la standarde internaționale.

 SCOALA PRIMARA KINDERSTAR își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile din Curriculumul Național (programa romănească ).

 Folosind manuale și instrumente de predare avizate, metode de evaluare a elevilor recunoscute, elevii noștri fac parte din sistemul românesc de învățământ și pot urma studiile în orice instituție de învățământ acreditată țn Romania.

 ȘCOALA PRIMARĂ KINDERSTAR aplică curricumul extins –numărul maxim de ore din planul cadru de învățământ la disciplinele de bază: limba română si matematică, cât și la alte discipline care se dovedesc a fi de interes pentru copii.

Aplicam programa românească prin metode eficiente de predare-învăţare-evaluare, utilizând un diversificat material didactic, și folosind:

Abordare transdisciplinară

Interdisciplinaritate și pluridisciplinaritate

Învăţarea centrată pe elev

Învăţare prin experienţe

Această abordare oferă elevilor SCOLII PRIMARE KINDERSTAR oportunitatea de a asimila mai uşor materia, învăţând cu plăcere și interes.


Programe de scolarizare:

OFERTA EDUCATIONALA KINDERSTAR NIVEL PRIMAR 2023-2024

Program scurt:

8.00 – 12.00/13.00

Tarif: 20.000 lei/an

Program standard:

8.00 - 16.00

Tarif: 24.000 lei/an

Program lung:

8.00 - 18.00

Tarif: 27.000 lei/an

* programă școlară conform curriculumului national;

* pregătire suplimentară pentru concursuri naționale;

* rapoarte de evaluare a elevilor transmise părinților;

*supraveghere medicală

 

* mic dejun, gustare de fructe proaspete

*programă școlară conform curriculumului national;

*pregătire suplimentară pentru concursuri naționale;

*rapoarte de evaluare a elevilor transmise părinților

* supraveghere medicală

*mic dejun, gustare de fructe proaspete, masa de prânz, gustare de după-amiază

* aprofundarea cunoștințelor asimilate în prima parte a zilei prin lucrul suplimentar/teme in orele de studiu

*4-6 ore suplimentare limba engleză

*1-2 ore  educație fizică

*1 oră TIC

*2 ore limba germana (clasele II-IV)

*programă școlară conform curriculumului national;

*pregătire suplimentară pentru concursuri naționale;

*rapoarte de evaluare a elevilor transmise părinților

* supraveghere medicală

*mic dejun, gustare de fructe proaspete, masa de prânz, gustare de după-amiază

* aprofundarea cunoștințelor asimilate în prima parte a zilei prin lucrul suplimentar/teme in orele de studiu

*4-6  ore suplimentare limba engleză

*1-2 ore  educație fizică

*1 oră TIC

*2 ore limba germană(clasele II-IV)

* activitati libere 16.00-18.00 – elevii vor fi supravegheati de doamnele îngrijitoare

                 

În taxă NU sunt incluse manualele, auxiliarele necesare la clasă și caietele suplimentare, de lucru la clasă. De asemenea, nu sunt incluse testările elevilor la concursuri, activitățile extracurriculare și extrașcolare, vizitele, excursiile.

Manualele, auxiliarele, caietele suplimentare/fisele de lucru necesare la clasă, recompensele pentru ,,Elevul saptamanii”,  diplomele sunt incluse in taxa de rechizite ce se va achita in luna septembrie 2023, fiind in valoare de  200 euro pentru intreg anul scolar.  In caz de retragere, aceasta taxa nu se ramburseaza.

Pentru rezervarea de loc, se achită taxa pentru luna septembrie 2023, conform programului ales, până la 31 martie 2023, care se scade din valoarea taxei educaționale pentru luna septembrie 2023, avansul fiind nerambursabil, în cazul retragerii.

Pentru al doilea copil puteţi beneficia de o reducere de 20%. Discount-ul pentru frate se acordă fie dacă acesta este la şcoală sau la grădiniţă, doar la taxa educationala.